martes, 29 de mayo de 2018

Prat d'argelagó i bosquina de roure martinenc

Dissabte 26 de maig


TEMPS D'ORQUÍDIES AL MOIANÈS

Explorem sense presses paisatges coneguts, altiplans on es combina el bosc humit, rouredes de roure martinenc, pinedes de pi roig i fagedes ufanoses que avancen tímidament, amb prats de jonça i argelagó, alguns cultius escadussers i cingles calcaris imponents. Ens movem per sobre de Centelles i fins a prop de Collsuspina. Som en temps d'orquídies i ens surten deu espècies diferents, escampades o ben disperses en prats, marges i clarianes: Aceras antropophorum, Ophrys sphegodes -ja marcida-, Ophrys scolopax, Ophrys catalaunica, Ophrys lutea, Cephalanthera longifolia, Dactylorhiza maculata, Anacamptis pyramidalis, les primeres Orchis ustulata i dos únics exemplars de la rara i preciosa Orchis simia, restes d'una petita població que havia estat severament afectada per l'acció dels senglars. Als espais oberts i a les clarianes de la roureda trobem aquests prats de jonça Aphyllanthion i bardisses d'aranyoner Prunetalia spinosae, que ens mostren una notable varietat botànica, força interessant, que inclou, entre d'altres, la mateixa jonça Aphyllanthes monspeliensis i el mateix aranyoner Prunus spinosa, juntament amb Bupleurum rigidum, Arenaria conimbricensis, Thalictrum tuberosum, Salvia pratensis, Veronica teucrium, Crupina vulgaris, Silene nutans, Stipa pennata, Trinia glauca, Genista hispanica, Thymus vulgaris, Onobrychis supina, Astragalus monspessulanum, Globularia vulgaris, Globularia cordifolia, Peucedanum cervaria -lluny encara de florir-, Eryngium campestre, la cridanera Centaurea triumfetti, Helianthemum apeninum, Crepis albida, Euphorbia flavicoma, Lactuca perennis, Anthyllis vulneraria, Inula montana, Thymelaea sanamunda, Linum narbonense, Saponaria ocymoides i un llarg etc. Sense oblidar-nos de la flora de dins del bosc o la del seu marge, sigui fageda Buxo-Fagetum o roureda de roure martinenc, amb espècies tan característiques com Sanicula europaea, Campanula persicifolia, Campanula trachelium, Melittis melissophyllum, Cytissus sessilifolius, Amelanchier ovalis, Coronilla emerus, Primula veris -ja marcida-, Fragaria vesca, Trifolium medius, Aquilegia vulgaris, Dictamnus albus, Cruciata glabra, Daphne laureola, Ilex aquifolium, Pyrus spinosa, Ligustrum vulgare, Rosa canina, Euphorbia amygdaloides, Pulmonaria affinis, Helleborus viridis, Viburnum lantana, Sorbus aria, Lonicera xylosteum i el molt remarcable Senecio doronicum gerardi, un únic exemplar detectat al si de la roureda oberta.


Aphyllanthes monspeliensis, la jonça

Linum narbonense

Crepis albida

Centaurea triumfetti

Thalictrum tuberosum

Dictamnus albus

Senecio doronicum gerardi

Rosa canina

Ophrys scolopax
Ophrys catalaunica

Orchis ustulata

Orchis simia

Totes les fotos del blog @Jordi Cebrian


No hay comentarios:

Publicar un comentario