jueves, 26 de mayo de 2016

Parc Natural del Garraf
26 de maig de 2016

Breu passeig per l’altilpà calcari prop del cim de la Morella, al parc Natural del Garraf. Màquia densa de llentiscle, margalló, garric  i aritjol, amb càrritx. A les clarianes i als marges les floracions primaverals són abundoses: Phlomis lychnitis, Gladiolus communis, Salvia pratense, Vicia cracca, Lathyrus filiformis, Biscutella laevigata, Centaurea linifolia, Dorycnium hirsutum, l’aromàtic Helichrysum stoechas, la discreta malva crètica Malva cretica, de flors blanques, i la curiosa pinya de sant Joan Leuzea conifera, entre moltes altres. Als prats de terófits una mica més amunt, una munió de plantetes petites i fins i tot minúscules entapissen el prat argilós i eixut: Trifolium cherleri, Trifolium pratense, Trifolium stellatum, Aegilops cuniculata, Medicago polymorpha, Linum sp (potser strictum), Linum bienne, Blackstonia perfoliata, Anagallis arvensis, Torilis nodosa, etc. Apareixen alguns exemplars de la rara orquídia Serapias vormeracea. Però en volem destacar un teròfit reptant ben singular, l’herba d’eruga Scorpiurus muricatus, que resulta molt abundant en aquest punt. Crida l’atenció el llegum, en forma d’espiral i cobert d’agullons. Conviu amb altres teròfits com ara Trifolium glomeratum, Trifolium stellatum, Aegilops cuniculata,  etc.


Phlomis lychnitis

Helichrysum stoechas

Centaurea linifolia

Serapias vormeracea    Malva cretica a baixScorpiurus muricatus

Scorpiurus muricatus, fruits

Leuzea conifera

Vicia cracca


No hay comentarios:

Publicar un comentario