lunes, 10 de julio de 2017


Dissabte, 8 de juliol


EL JARDÍ D'ADONIS


Després d'haver dedicat un matí llarg a explorar un abrupte barranc al Moixeró, sota xàfecs intermitents, de vegades força intensos, que ens deixa ben xops i amb tremolors, a primera hora de la tarda l'atmòsfera s'escampa i surt un sol cremador. Instats pel botànic XF que ens acompanya a CP, CM i a mi mateix, ens apropem a un prat aturonat prop de Samsó, a la vall, on el primer vol controlar una concentració d'una determinada veça. Trepitgem un terra argilós, que per la intensitat de la pluja caiguda, ha esdevingut un fangueig tou i llefiscós, fangueig que se'ns acumula a les botes a cada pas que donem, però no importa, l'espectacle del munt de floracions de tots colors amb el qual ens trobem certament s'ho val. És un prat de festuques i argelagues (Festuco-Brometalia en termes genèrics), d'espígols i espernallacs, una explosió de tanacets de flors grogues, alfals de flors blaves o blavenques i évols de flors blanques, envoltat de camps de cereals, des d'on ens arriba el cant pregon de la guatlla i el reclam agut del pardal roquer, amb un contrast visible entre els vessants nord i sud, i que acull un seguit d'espècies força remarcables. Cal esmentar en primer lloc a la lleguminosa que ha suscitat aquesta visita tan encertada, Lathyrus tuberosus, de la qual trobem primer exemplars socarrimats per la calorada, però de seguida catifes generoses de planta tendra i ben florida, exhibint les seves flors d'un rosa viu i pujat. També trobem exemplars en fruit, però els llegums encara són massa verds per regalar llavors. La segona espècie és un tresor, que XF va descobrir ja fa uns anys i que compta aquí amb una concentració prou remarcable, en una estesa de vàries desenes d'exemplars escampats pel vessant que mira al nord. És l'Adonis vernalis, del qual veiem la planta sense flor -floreix aviat a la primavera-, ramells d'aspecte plomós, de fulles de lacínies fines, que ja han adquirit un to groguenc per la calor, i que ens fa sospitar que en plena floració l'espectacle ha de ser indescriptible. Molt més discreta és una boraginàcia de floretes diminutes de color blau pàl·lid, gairebé transparents, Lappula squarrosa, que conviu amb les veces, els melilots i amb una poligonàcia enfiladissa o reptant, Polygonum convolvulus. I per acabar cal citar un arbret que trobem sol entre tanta florida herbàcia, i que reclama la nostra atenció. Examinem amb cura les fulles i les tiges, els entrenusos i la llargada dels pecíols i arribem a la conclusió que ha de ser l'espina cervina Rhamnus catharticus, tot i trobar-se en un hàbitat poc representatiu de l'espècie, més pròpia de riberes i bardisses. Més tard ens la retrobarem a la riba del Segre, a Sanavastre. Prenc nota de moltes de les espècies que anem trobant en aquest turó magnífic, i sense pretendre, ni de lluny, ser un inventari rigorós, heus aquí almenys una bona aproximació, en aquesta una combinació de plantes arvenses, de marges i de prats secs:

Achillea millefolium
Adonis vernalis
Agrimonia eupatoria
Alyssum alyssoides
Anthyllis montana
Arrhenatherium elatius
Artemisia ansinthium
Artemisia vulgaris
Asperula cynanchica
Bromus erectus
Bryonia cretica
Bupleurum ranunculoides
Bupleurum rotundifolium
Campanula rotundifolia
Cardaria draba
Carduus nutans
Caucalis platycarpos
Centaurea cyaneus
Centaurea paniculata
Centaurea scabiosa
Cirsium arvense
Convolvulus arvensis
Crataegus monogyna
Cuscuta epithymum
Daucus carota
Delphinium peregrinum
Dipcadi serotinum
Echium vulgare
Elymus pungens
Ephedra nebrodensis
Eryngium campestre
Euphorbia cyparissias
Euphorbia serrata
Fraxinus excelsior
Galium verum
Genista cinerea
Genista scorpius
Globularia cordifolia
Helianthemum nummularium
Juniperus communis
Knautia sylvatica
Lappula squarrosa
Lathyrus tuberosus
Lavandula angustifolia
Lotus corniculatus
Medicago sativa
Melica ciliata
Melilotus albus
Melilotus officinalis
Micropus erectus
Onobrychis supina
Onobrychis viciifolia
Ononis spinosa
Ononis striata
Onopordium acanthium
Orobanche amethystea
Papaver rhoeas
Plantago sempervirens
Plantago serpentina
Polygonum convolvulus
Polygonum mite
Polygonum perscaria
Reseda lutea
Rhamnus catharticus
Rhinanthus pumilus
Rosa canina
Rumex crispus
Salvia pratensis
Sambucus ebulus
Santolina chamaecyparissus
Saponaria officinalis
Satureja acinos
Satureja montana
Scabiosa columbaria
Sedum sediforme
Senecio inadequidens
Sideritis hirsuta
Silene vulgaris
Sinapis arvensis
Tanacetum vulgare
Teucrium chamaedrys
Teucrium polium
Vicia pannonica
Xeranthemum inapertum
etc.


Donzells, panicals, tanacets, alfals, évols i molt més

Tanacetum vulgare

Lathyrus tuberosus

Lappula squarrosa
Bupleurum ranunculoides

Bupleurum rotundifolium


Arrhenatherium elatius

Centaurea paniculata

Centaurea cyaneus

Delphinium peregrinum

Caucalis platycarpos

Adonis vernalis
Vicia pannonica

Rhamnus catharticus


Polygonum persicaria

Polygonum convolvulus = Fallopia convolvulus

Onopordum acanthium

Lathyrus tuberosus

No hay comentarios:

Publicar un comentario